Úvod

Všeslovanský výbor

Všeslovanský výbor je mezinárodní nevládní organizací založenou 14. listopadu 2010 v Kyjevě a registrovanou v Praze. Ve své práci navazuje na záslužnou činnost Všeslovanského výboru, založeného v roce 1941 v Moskvě. Koordinuje činnost slovanských národních organizací. Svou účastí v řadě mezinárodních jednání plní důležitou funkci při sjednocování slovanských národů. Přispívá k prohlubování národního a slovanského vědomí.

Nejvyšším orgánem Všeslovanského výboru je Všeslovanský sněm, který volí předsednictvo z řad zástupců slovanských zemí a kontrolní komisi. Vedení Všeslovanského výboru tvoří: předseda, tři místopředsedové podle slovanských větví (jižní, východní a západní) a generální tajemník.

Čítať viac...


© 2015 - 2016 Mezinárodní nevládní organizace Všeslovanský výbor, z.s., Praha